Установчі документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 09.10.2019 № 2056

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики:

 

47 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ОЛЕКСАНДРІЇ" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Ярмаркова, буд. 15 Ідентифікаційний код: 05493838 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, хірургія, неврологія, неонатологія, педіатрія, терапія, урологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, пульмонологія, ревматологія, стоматологія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, патологічна анатомія, рентгенологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Діброви, буд. 77

Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Ярмаркова, буд. 15

 

Реєстраційне досьє від 10.09.2019 № 15/1009-М

 

Надаємо  документи та банківські реквізити

 

Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

вул. Семашка, 15, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000,

 

 Код ЄДРПОУ 05493838

Р.р. 35423301027792

 в ГУДКСУ у Кіровоградській області м.Кіровоград

Код банку 823016

 

тел./факс (05235)40100,

e-mail: oml1@ukr.net

 

Головний лікар Приходько Віктор Миколайович,

що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Олександрійської міської Ради 06 червня 2019року за №343

 

Перелік установчих документів-Статуту МК ЛПЗ Міська лікарня №1 м.Олександрії

знаходиться на сайті  Міністерства юстиції України:

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі, детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку

Результат надання адміністративних послуг

Найменування: МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1 М. ОЛЕКСАНДРІЇ
Реєстраційна дія: Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Дата дії: 21.12.2016

Документи:

 

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

від 05 червня 2019 року                                                                                     № 343

 

м. Олександрія

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради

 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Олександрійської міської ради від 28 травня 2019 року № 736 «Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-профілактичного закладу Міська лікарня № 1 м. Олександрії та організаційні заходи щодо створення комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради»

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Статут комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (додається).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            С. ЦАПЮК

 

Керуючий справами

виконавчого комітету          


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Олександрійської міської ради

від 05 червня 2019 року № 343

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ м. ОЛЕКСАНДРІЇ»

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

м. Олександрія

2019 рік 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (надалі – Підприємство) є багатопрофільним лікарняним закладом охорони здоров’я з поліклінікою – комунальним унітарним некомерційним підприємством, яке надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

2. Підприємство створене за рішенням Олександрійської міської ради від 28 травня 2019 року № 736 «Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-профілактичного закладу Міська лікарня № 1 м. Олександрії та організаційні заходи щодо створення комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради» шляхом перетворення міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня № 1 м. Олександрії у комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради.

3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав і обов’язків міського комунального лікувально-профілактичного закладу - Міська лікарня № 1 м. Олександрії.

4. Підприємство належить до об’єктів комунальної власності, користується майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії.

5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, і належить до категорії неприбуткових некомерційних підприємств.

6. Власником Підприємства є територіальна громада міста Олександрії в особі  Олександрійської міської ради, код в ЄДРПОУ 33423535, місце знаходження: проспект Соборний, будинок 59, місто Олександрія, Кіровоградська область, 28000 (надалі  Власник).

7. Підприємство є підпорядкованим управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради (надалі – Орган управління), підзвітним та підконтрольним Власнику, його виконавчому комітету.

8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (власників), працівників комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9. Не вважається розподілом доходів Підприємства, у розумінні п. 8  розділу І Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, нормативно - розпорядчими документами  Міністерства охорони здоров’я України, структурного підрозділу Кіровоградської обласної державної адміністрації з питань охорони здоров’я, рекомендаціями ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

 

II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

1. Найменування:

1) повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради;

2) скорочене найменування Підприємства: КП «ЦМЛ м. Олександрії».

2. Місцезнаходження Підприємства: вулиця Ярмаркова, будинок 15, місто Олександрія, Кіровоградська область, 28000.

 

ІІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому вторинної/спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги (послуг) в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

2) надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги у тому числі екстреної (швидкої і невідкладної), необхідної для забезпечення належних послуг з профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, допомоги вагітним і роділлям, породіллям, медичного контролю, третинної/високоспеціалізованої при наявності відповідних фахівців та умов, відповідного обладнання, а також медичних послуг (спеціалізована медична практика):

акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, педіатрія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика лікувальна фізкультура і спортивна медицина, неврологія, неонатологія, нефрологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, спортивна медицина, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія;

3) забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скерування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

5) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях, ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

6) постійне впровадження в лікувально-діагностичний процес досягнень медичної науки, нових методик лікування, придбання, встановлення, експлуатації медичної апаратури;

7) впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації; 

8) участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 9) участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

10) проведення післядипломної перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальностями: «сестринська справа», «лікувальна справа», «акушерська справа»;

11) проведення експертизи тимчасової непрацездатності, видача відповідних експертних документів, складання трудових рекомендацій (в тому числі про потребу переводу на інші ділянки роботи). Своєчасне направлення, у встановленому порядку, осіб із ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу з оформленням відповідних документів. Спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію;

12) взяття, зберігання та використання донорської крові;

13) робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

14) надання платних послуг та медичного супроводу в порядку і в межах, встановлених чинним законодавством України;

15) створення належних умов для праці медичного персоналу;

16) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

17) надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають медичну допомогу на території сіл, селищ, міст області;

18) здійснення господарської, фінансової та іншої діяльності по забезпеченню виконання мети Підприємства;

19) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

20) інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3. При наданні медичної допомоги Підприємство здійснює придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці ІІІ, прекурсорів (списку І таблиці IV та списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі отриманої ліцензії згідно з чинним законодавством України.

4. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

5. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку визначеному законодавством України.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

2. Підприємство належить до об’єктів комунальної власності і користується майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Олександрії та закріплене за ним на праві оперативного управління, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремого майна, що здійснюється за згодою Власника у встановленому порядку та в межах, встановлених законодавством і Власником майна або уповноваженим органом.

3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, самостійно організовує надання медичних послуг за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

6. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, окремі фінансові рахунки (зокрема в органах Державної казначейської служби України в Кіровоградській області у якості отримувача коштів державного (у т.ч. медичної субвенції, державних медичних цільових програм тощо), обласного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування за програмно-цільовим методом) в банківських установах України, печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з ЄДРПОУ, додаткові печатки, штампи, а також бланки зі своїм найменуванням та власними реквізитами.

7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, подає на затвердження штатний розпис Органу управління.

9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

У випадку, якщо для здійснення своєї діяльності Підприємству необхідні ліцензії на інші види діяльності, Підприємство повинно отримати їх у встановленому порядку.

10. Підприємство за своїми зобов’язаннями несе відповідальність у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України, нормативними актами міської ради.

 

V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані їй Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

2. Підприємство  не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Власника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або його відчуження, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

1) комунальне майно, передане в оперативне управління Підприємству відповідно до рішення про його створення;

2) бюджетні кошти (державного та міського бюджетів);

3) власні надходження Підприємства, кошти від здачі в оренду (зі згоди Власника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

4) цільові кошти;

5) кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

6) кредити банків;

7) майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

8) майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

9) майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

10) інші джерела, не заборонені законодавством.

4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5. Статутний капітал Підприємства створюється за рахунок комунального майна та становить: 13 217 045 гривень 24 копійки (тринадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч сорок п’ять гривень двадцять чотири копійки).

6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.

7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів Власника.

8. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

10. Фінансування Підприємства здійснюється за рахунок бюджетних коштів, суб’єктів договірних відносин та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

1. Підприємство має право:

1) звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

2) самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

3) укладати договори (угоди) з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства; укладати договори про медичне обслуговування на підставі вартості обсягу послуг з медичного обслуговування, Власником яких є держава та органи місцевого самоврядування;

4) самостійно визначати напрямки використання грошових коштів в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом; використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлено законом;

5) здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6) залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

7) співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

8) створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України;

9) користуватися податковими та іншими пільгами, передбаченими законодавством;

10) мати інші права, передбачені законодавством.

2. Підприємство зобов’язане:

1) створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

2) здійснювати ведення бухгалтерського обліку, забезпечувати складання фінансової та статистичної звітності згідно з законодавством;

3) планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету своєї діяльності з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в області;

4) забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

5) розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

6) акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 

1. Вищим органом управління Підприємства є його Власник. Оперативне управління Підприємством здійснює Головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням Олександрійського міського голови, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Головний лікар здійснює функції управління Підприємством на умовах найму на підставі контракту, укладеного з Олександрійським міським головою.

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови за погодженням сторін.

Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законом або Статутом до компетенції Власника або інших органів.

2. Власник:

1) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства;

2) призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення діяльності, комісію з перетворення Підприємства тощо, затверджує ліквідаційний баланс Підприємства;

3)  здійснює інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3. Орган управління:

1) затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

2) визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.

4. Головний лікар Підприємства:

1) діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

2) самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Органу управління;

3) організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів;

4) несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

5) користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

6) у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7) забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

8) у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань є обов’язковим;

9) подає в установленому порядку Власнику чи Органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства; за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

10) призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів.

11) приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства; забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників Підприємства;

12) забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

13) забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил створення належних умов праці;

14) вживає заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплаченої заробітної плати, інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством України;

15) несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством;

16) затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки,

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

17) має право здавати в оренду житлові приміщення, обладнання, інше майно, яке перебуває на балансовому обліку Підприємства, орендувати приміщення, обладнання, інші матеріальні цінності на умовах та відповідно до порядку, затвердженого рішенням Олександрійської міської ради;

18) відкриває в органах Державної казначейської служби України та банківських установах рахунки; забезпечує захист персональних даних і проведення процесів та процедур обробки персональних даних  відповідно до вимог чинного законодавства України;

19) вирішує інші питання, віднесені до його компетенції, згідно з законодавством та цим Статутом, контрактом між ним і міським головою.

5. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства України при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна рада за рішенням Власника (уповноваженого ним органу).

Мета діяльності, права та обов’язки Спостережної ради, організація її роботи визначається у положенні про Спостережну раду.

6. Головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. У разі відсутності Головного лікаря або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства розробляються Головним лікарем Підприємства та подаються до управління охорони здоров’я міської ради на затвердження.

2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Головним лікарем.

3. Штатну чисельність Підприємства головний лікар визначає на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності, якості медичної допомоги (послуг), та подає до управління охорони здоров’я міської ради на затвердження.

 

IX. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

2. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

7. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством Генеральною та Галузевою угодами.

12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря визначаються контрактом, укладеним із міським головою.

14. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного і трудового договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

X. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

2. Доход (власні надходження) Підприємства, отриманий в процесі його некомерційної діяльності, залишається у повному його розпорядженні.

3. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

4. Контроль та перевірку діяльності Підприємства здійснюють уповноважені на це контролюючі та інші компетентні органи та установи в межах наданих їм повноважень та у встановленому чинним законодавством України порядку.

5. Орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

6. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.

7. Збитки, яких Підприємство може зазнати в процесі своєї діяльності,  покриваються за рахунок прибутку чи майна Підприємства або інших джерел у порядку, визначеному рішенням Власника.

 

XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи Підприємства передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

3. Припинення Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.

4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

5. Ліквідаційна комісія забезпечує оприлюднення в спеціальних засобах масової інформації повідомлення про припинення Підприємства та про порядок і строк пред’явлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Підприємства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію юридичної особи.

 10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться Головним лікарем та затверджуються виконавчим комітетом Олександрійської міської ради шляхом викладення Статуту Підприємства в новій редакції.

2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

ХІІІ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 

1. Підприємство зобов’язане виконувати вимоги управління з питань цивільного захисту міської ради в питаннях захисту свого персоналу в надзвичайних ситуаціях мирного і військового часу, а у випадках необхідності витрачати для цієї мети необхідні матеріальні та фінансові ресурси.

2. Головний лікар Підприємства є начальником об’єктової ланки цивільного захисту, він відповідає за організацію захисту свого персоналу та підготовку його з питань цивільного захисту.

3. Підприємство розробляє мобілізаційні плани на особливий період, довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки.

4. Забезпечує виконання державних замовлень і договорів з питань мобілізаційної підготовки.

5. Здійснює перехід на режим роботи в умовах особливого періоду.

 

_________________________

 

 

 

 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Номер запиту-Результат надання адміністративних послуг :  Обновлен 15 окт 2019. Создан 04 окт 2014