Відділення стаціонару
Відділення стаціонару

 

 Приймальне відділення

 

 

 Розташоване:
 Основний корпус,

 1 поверх.

 

 Графік роботи:

 цілодобово. тел. 40103

 

   Приймальне відділення є структурним підрозділом Міської лікарні №1 м.Олександрії,яке забезпечує екстрену та планову госпіталізацію, та надання невідкладної допомоги населенню.

  Приймальне відділення складається із залу очікування, кабінету для прийому хворих, цілодобового посту чергової медсестри, оглядово-діагностичного кабінету з кушетками, санпропускника, кабінету чергового лікаря та санвузла, неподалік знаходиться склад для зберігання одягу хворих та гардеробна для відвідувачів.

 При децентралізованій системі МЛ приймальне відділення розміщується в головному лікувальному корпусі на першому поверсі та має зручний для транспортування хворих під'їзд.

  Керівництво приймального відділення забезпечується зав. відділенням та старшою медсестрою.

  Приймальне відділення в своїй роботі підтримує тісний зв'язок з іншими  відділеннями лікарні,станцією швидкої медичної невідкладної допо­моги, МВВС, СЕС та ін..

 

 Основні завдання приймального відділення:

 - прийом і реєстрація хворих,первинний огляд,об'єктивне обстеження  

 та первинна діагностика, санітарна обробка, транспортування хворих у  

 лікувальне відділення;

 - здійснює довідково-інформаційну роботу;

 - надає першу невідкладну медичну допомогу;

 - забезпечує збереження особистих і цінних речей хворих, які  

 поступили на лікування у лікарню;

 - підтримує санітарно-гігієнічний рівень згідно наказів;

 - аналізує роботу приймального відділення по наданню невідкладної та госпіталізації населення міста;

 

 Терапевтичне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розташоване:
 Основний корпус,

 4 поверх.

 

 Графік роботи:

 цілодобово.


 Завідувач

  відділення:

 Назвальський

 Роман

Володимирович

 тел.

 Терапевтичне   відділення  є  структурним   підрозділом  Міської

лікарні     МІ     м.Олександрії, яке     забезпечує     планову     і     екстренну госпіталізацію, надання кваліфікованої медичної допомоги терапевтичним хворим на основі досягнень медичної науки.

  Терапевтичне      відділення    

є 

загальнопрофільним    профілактичним    закладом і розраховане      на      55     ліжок, з    них    25медичної допомоги населенню міста

 - надання спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим з

серцево-судинними захворюваннями

 - організація санітарного режиму та догляд за хворими, попередження

 - виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій та розповсюдження їх за межами лікарні -своєчасна      інформація      органів      охорони      здоров'я      про      пізню госпіталізаціюузміну діагнозів та неповноцінне лікування

 - впровадження в практику обслуговування хворих сучасних методів,

діагностики ліікування хвороб на основі досягнень медичної науки

 

 

Хірургічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розташоване:
 Основний корпус,

 3 поверх.

 

 Графік роботи:

 цілодобово.


 Завідувач  

 відділення:

 Письменна

 Світлана

 Михайлівна

 тел.

Хірургічне відділення стаціонару Міської лікарні № 1 м. Олександрії

розташоване на третьому поверсі головного корпусу лікарні

і розраховано на 60 ліжок.

До складу хірургічного відділення стаціонару входять:

 - операційна;

 - блок інтенсивної терапії;

 - гнійна та чиста перев'язочна;

 - гнійний та чистий процедурний кабінет;

 та інші спецілізовані блоки.

 

 Керівництво відділенням забезпечується хірургом вищої кваліфікаційної категорії, який має значний досвід у найсучасніших методах хірургічного  лікування та організаційній роботи.

 Діагностика здійснюється сучасними методами обстеження.

 Хірургічне відділення стаціонару підтримує тісний контакт з іншими відділеннями лікарні (консультації, консиліуми, тощо)

 Хірургічне відділення є базою для проходження виробничої практики учнів медичного училища, студентів медичних інститутів, інтернів.

 Хірургічне відділення є центром хірургічної допомоги населенню міста та прилягаючих районів та забезпечують консультації у інших ЛПУ міста.

Відділення анестезіології

з ліжками для інтенсивної терапії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
Основний корпус,

1 поверх.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Дьячук

Тетяна Миколаївна

 

  Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапіі є структурним підрозділом міської лікярніі №1м.Олександрія.

Відділення позташоване на 1 -му поверсі головного корпусу.

В приміщення відділеннязнаходяться палати інтенсивної терапії-2; лабораторія; ординаторська;та інші допоміжні кімнати.

Основні завдання відділення :

- Здійснення комплексу звходів щодо відновлення підготовки і проведення загальної Анестезії(наркозу) і регіонарної анестезії при операціях,пологах,діагностичних і

лікувальних процедурах.

- Здійснення комплексу заходів щодо відновлення,корекції і підтримки порушень функцій Життєво важливих органів і систем,які виникли внаслідок захворювання та інших причин.

- Здійснення комплексу заходів щодо підготовки і проведення загальної анестезії(наркозу) І регіонарної анестезії при операціях,діагностичних,лікувальних процедурах дітям.

-  Визначає найбільш оптимальний метод анестезії,здійсню€ медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і рагіонарну анестезії при операціях,діагностичних та лікувальних процедурах.

- 3дійснює інтенсивне спостереження за станом хворих в післяопераційному періоді до відновлення свідомості,дихання та стабілізації кровообігу.

-  Проводить за показанням стану хворих комплекс з інтенсивної терапії та реанімаційні заходи в інших відділеннях Міської лікарні №1.

-  Проводить лікування хворих в палатах інтенсивної терапії спільно з лікарями відповідних спеціальностей.

 

 Неврологічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
Основний корпус,

1 поверх.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення

Бобрівник Наталія Олегівна

т

 Неврологічне відділення МЛ №1 м.Олександрія розташоване в головному корпусі на першому поверсі.

 В приміщенні, де знаходиться неврологічне відділення, знаходиться 13 палат, у яких розміщаються 60 ліжок, процедурний кабінет, масажний кабінет, кабінет

зав.відділення, старшої медичної сестри, сестринської,, сестри-господарки, ординаторська, побутова кімната, умивальник, ванна кімната, душова для молодшого мед.персоналу, персональний туалет та туалети для хворих.

   Неврологічне відділення обслуговує населення міста та селищ Димитрове, Пантаївка, Звенігородка, Марто-Іванівка.

   Госпіталізація в неврологічне відділення відбувається в ургентному порядку хворих на гострі порушення мозкового кровообігу, черепно-мозкові травми, з гострим больовим синдромом. Також в плановому порядку.

   Хворі госпіталізуються в плановому порядку, в тому числі на базі неврологічного відділення проводиться реабілітація хворих в ранньому та пізньому відновлювальному періоді хворих, які перенесли ГПМК.

   Проводиться реабілітація інвалідів ВВВ, учасників ВВВ, учасників ЛНА на ЧАЕС.

   Лікування хворих проводиться згідно клінічних локальних протоколів надання медичної допомоги, розробленої МОЗ України.

 В лікуванні хворих широко використовуються фізіотерапевтичні методи лікування

 Отоларингологічне

відділення

 

 

 

Розташоване:
Окремий корпус,

1 поверховий.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Павельчак Надія Миколаївна

 

  В Отоларингологічнеому відділенні надаються спецілізованої допомоги пацієнти із захворюваннями ЛОР-органів(вухо, горло,ніч) з стаціонаром на 25 ліжок. До складу входить передопераційна, операційна, маніпуляційна, оглядова, палати для цілодового та денного перебування.

Надається стаціонарна допомога з лікування трамв,механічних пошкоджень, зовнішньогосереднього  вуха, пошкодження органів шиї, хімічні опіки, сторонні тіла в вухі, носових пазух,гортані та інших.

Надається допомога при кровотечі звуха, глотки, допомога при асфікації.

Лікарі надають ургентна допомога. В лікуванні хворих широко використовуються лазерна та ультразвукова методи лікування. фізіотеравпетичні методи лікування.

 Інфекційне відділення

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
Окремий корпус,

1 поверховий.

Графік роботи: цілодобово.
Завідувач відділення:

Табунець

Олександр Іванович

т

 Стаціонар інфекційного відділення лікарні  розраховане на 25 ліжок, що забезпечує госпіталізацію та ізоляцію інфекційних хворих.  В відділенні організовано санітарний режим та догляд за хворими, виключаючи виникнення внутрішньолікарняних інфекцій і розповсюдження їх за межами лікарні.

Впроваджено в практику обслуговування хворих сучасних методів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб. Велика увага приділяється санітарно-гігієнічному вихованню населення.

 Урологічне відділення

 

 

 

 

 

Розташоване:
Окремий корпус,

2 поверх.

Графік роботи: цілодобово.
Завідувач відділення:

Глод

Руслан Андрійович

 

Урологічне відділення  забезпечує надання невідкладної, консультативно-методичної допомоги населенню області, лікарі відділення ведуть амбулаторний прийом в поліклініці, надають невідкладну допомогу жителям області. Структура хворих представлена сечокам’яною хворобою. У відділенні постійно впроваджуються сучасні методи діагностики та лікування хворих.

 Гінекологічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
Окремий корпус (старої поліклініки) 

3 поверх.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Самченко Людмила Борисівна

т

Гінекологічне відділення стаціонару міського комунального лікувально-профілактичного закладу - міська лікарня № 1 м. Олександрії розташоване на третьому поверсі чотирьохповерхового корпусу стаціонарного містечка.

В приміщенні, де знаходиться відділення всього 12 палат, в яких розміщається ЗО ліжок, в наявності: процедурний кабінет - абортарій, маніпуляцій ний кабінет, кабінет завідувача відділення, кабінет сестри медичної старшої, кабінет сестри - господині, ванна кімната, туалети, є місце для індивідуальної гігієни жінок.

Гінекологічне відділення обслуговує населення міста та прилеглих районів. У відділенні лікуються хворі з захворюваннями матки, яєчників, придатків матки, ювенільні кровотечі.

Діагностика захворювань здійснюється сучасними методами обстеження, ультразвуковою діагностикою.

В лікуванні хворих застосовується поряд з відомими препаратами сучасні медикаменти та схеми їх призначення.

Широко застосовуються фізіотерапевтичні методи лікування, ЛФК

 Акушерське відділення

 

Розташоване:
Окремий корпус  ,

2 поверховий.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Боса

Любов Олександрівна

 

 Акушерське відділення надає спеціалізованої висококваліфікованої акушерської допомоги вагітним, роділлям та породіллям. 

 Акушерське відділення розраховане на 30 ліжок із яких 10 ліжок для патології вагітних та 20 ліжок для породіль.

Всі післяпологові палати, це палати сумісного перебування  матері та дитини.

 Особлива увага  приділяється грудному вигодовуванню, дотриманню теплового ланцюжка  та партнерським пологам.

Поставлені пластикові вікна та проведено утеплення відділення.

З 2007 року відділення працює за проектом «Здоров’я матері та дитини». В 2008 році акушерському відділенню присвоєно звання «Лікарня доброзичлива до дитини». В 2012 році одержано Диплом «Лікарня доброзичлива до дитини». Також у 2012 році відкрито «Вікно життя».

Ведення вагітних, роділь, породіль та новонароджених ведеться згідно стандартів, наказів та протоколів МОЗ України.

Всі пологові зали готові для надання невідкладної допомоги та дотримання «теплового ланцюжка».

По догляду а породіллями та новонародженими залучаються їх рідні.

  У відділенні є стенди, пам’ятки та відеокасети по грудному вигодовуванню та партнерським пологам.

  Всі лікарі акушер-гінекологи  , неаонатологи та майже всі акушерки та медичні сестри по догляду за новонародженими пройшли тренінги в м.Львові, Києві, Запоріжжі, Луганську та на виїзних тренінгах у м.Кіровоград по грудному вигодовуванню, реанімації новонароджених, по веденню пологів, обстеженню та лікуванню різних захворювань вагітних, новонароджених, по партнерським пологам, та інше.

 Допомогу вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим надають лікарі з вищою та першою кваліфікаційними категоріями.

 

 

Офтальмологічне відділення

 

 

Розташоване:
Окремий корпус ,

2 поверховий.

Графік роботи: цілодобово.
Завідувач відділення:

Бараник

Віктор

Іванович

т

 Офтальмологічне відділення забезпечує цілодобову висококваліфіковану  офтальмологічну допомогу хворим з травмою органу зору та гострими захворюваннями ока.

Ортопедо-травмотологічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
головний  корпус ,

2 поверх.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Кушка Борис Васильович

т

 

Ортопедо-травматологічне відділення, стаціонару являється структурним підрозділом МК
ЛПЗ МЛ № 1 м. Олександрії, яке забезпечує екстрену і планову госпіталізацію, та надання
спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги ортопедо-травматологічним хворим, а також
хворим з опіками, відмороженнями гнійною патологією, хворим з черепно-мозковою травмою. На,
основі досягнень медичної науки, населенню міста, прилеглих селищ Пантаївка, Димитрове,
сільського населення прилеглих районів

В склад ортопедо-травматологічного відділення входять:

-    Операційний блок - який складається з передопераційної, кімнати для апаратури і
інструментів, планової операційної /чиста/, операційної для проведення ургентних операцій і
гнійних операцій,

-  чиста та гнійна перев'язочна,

-  гіпсувальна кімната,

-  маніпуляційна кімната

інші спецілізовані приміщення.

 

Ортопедо -травматологічне відділення МЛ №1 розраховано на 50 ліжок. Виділенні окремі палати для хворих з гнійною патологією і перев'язувальна для хворих з гнійною патологією. Мається «чиста» перев'язувальна, маніпуляціина кімната, гіпсу вальна кімната в який знаходиться спеціальний стіл Хоулі для накладання гіпсових пов'язок, апарат для обробки кісток пересувний апарат рентгенологічний. Операційний блок відділення розрахован на планову операційну (два операційних столи один з них ортопедичний) та ургентну операційну (один операційний стіл).

У відділенні для кожного пацієнта розробляються індивідуальні програми діагностики, лікування і реабілітації.

При виконанні діагностики пошкоджень опорно-рухового апарату широко використовують найсучасніші методи: рентгенографія, УЗД, комп'ютерна томографія, магнітно резонансна томографія.

 

 Патологоанатомічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

Розташоване:
Окремий корпус ,

1 поверховий.

 

Графік роботи: цілодобово.


Завідувач відділення:

Шевченко Андрій Васильович

 

 Патологоанатомічне відділення функціонує, як централізоване відділення і обслуговує всі  міські лікувальні заклади, функціонуючі на території міста.

Відділення забезпечене сучасною оптикою, комп'ютерною технікою, має кваліфікований  персонал. Обновлен 02 фев 2019. Создан 03 окт 2014